11 september 2012 - Annet Mol - Psychometrie

Overzicht van de komende activiteiten

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

11 september 2012 - Annet Mol - Psychometrie

Post by Anne »

Deze eerste avond op onze nieuwe lokatie (Spinhuispad 19, 2311 PX SCHIEDAM)
hebben we Annet Mol uitgenodigd om de spits af te bijten.

Annet zal deze avond haar helderziende waarnemingen doen aan de hand
van uw voorwerpje of uw foto. Maar ook foto's van dierbare overledenen
mogen worden neergelegd.
Wilt u een foto van iemand neerleggen die in de stof is (dus die nog onder ons is)
dan mag dat maar alleen als die persoon daar weet van heeft. Dus vraag u toestemming,
omdat Annet het niet ethisch vindt om dingen door te geven over een persoon die
daar niets van afweet.

Wij hopen u weer te ontvangen op onze nieuwe lokatie.
Zie voor een beschrijving van deze lokatie:
http://harmonia-schiedam.nl/forum/viewt ... ?f=1&t=606
Post Reply