14 mei 2013 - Familie-opstellingen - Gerrit van Oorschot

Overzicht van de komende activiteiten

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

14 mei 2013 - Familie-opstellingen - Gerrit van Oorschot

Post by Anne »

Deze avond wordt er een demonstratie gegeven met een dan
te kiezen persoon die zich hiervoor beschikbaar wil stellen.
Dit zijn boeiende avonden die Gerrit van Oorschot al verschillende malen
op onze vereniging heeft geleid.

In het handelen, ligt de verbinding naar familieopstellingen.

Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, doen zich binnen vrijwel elke familie gebeurtenissen voor die de familieharmonie (=energie) uit balans brengen. Er zijn gebeurtenissen en geheimen in families waar niet over gesproken mag worden die van essentiële invloed kunnen zijn op onderlinge verhoudingen en bindingen. Voorbeelden zijn: miskraam, abortus, echtscheiding, geheime relatie, (vroegtijdig) overlijden van familieleden, zelfmoord, incest, mishandeling, oorlog, geweld, verslaving, ernstige ziekten.
Het is belangrijk dat niemand in een familie vergeten of buiten gesloten wordt, ook als het een dader betreft. Het buitensluiten kan verstrikkingen geven aan een kind dat in zo’n gezinssysteem geboren wordt.
Voor een kind kan door zijn onvoorwaardelijke liefde een trekkracht ontstaan die zijn persoonlijke ontwikkeling in de weg staat. Het kind vraagt dan aandacht voor wat het gezinssysteem nodig heeft om in balans van geven en ontvangen te komen.

Werkwijze
De familieconstellatie wordt opgesteld door degene die iets wil aanpakken.
Aan groepsleden wordt gevraagd plaatsvervanger te zijn voor diverse familieleden. Iedereen wordt intuïtief in een ruimte geplaatst, inclusief een plaatsvervanger voor de cliënt zelf. Dan komt de constellatie tot leven en worden eventuele 'verstrikkingen' zichtbaar en voelbaar. Het is verbluffend dat op deze wijze tastbaar wordt dat de opgestelde vervangers op hun plek toegang krijgen tot dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als de oorspronkelijke familieleden. Opmerkelijk is dat het meewerken aan de opstelling van anderen een diepgaande ervaring is die ook inzicht in het eigen familiesysteem kan geven.
In de volgende fase van de opstelling wordt, door de posities van de mensen te veranderen, een voor ieder zo optimaal mogelijke herordening gezocht. In de laatste fase worden “bevrijdende" uitspraken gebruikt. Hierdoor gaat de voorheen gebonden emotionele energie “liefde” weer stromen. Bijna altijd geeft dit aan het eind een gevoel van opluchting en bevrijding.

Wanneer meewerken aan een familie opstelling?
Bijvoorbeeld als:
• Het voelt alsof je geen recht hebt op je plek in de familie of elders;
• Je in je leven steeds dezelfde patronen tegen komt;
• Het je ontbreekt aan daadkracht;
• Je last hebt van emoties waar geen duidelijke aanleiding voor is;
• Je last hebt van chronische lichamelijke klachten;
• Je kind onverklaarbaar gedrag vertoont;
• Je geen keuzes kunt maken;
• Het lijkt of je de problemen van anderen draagt en jezelf vergeet;
• Je de ouder van je eigen ouders voelt

Kortom, het lukt je maar niet om jezelf vrij te voelen in de wijze waarop je in het leven staat. Dan kan het deelnemen aan een familie opstelling een (uit)weg bieden om meer vanuit wat jij nodig hebt, je zielsbehoefte, je eigen weg te leven!
Post Reply