Page 1 of 1

5 september 2011 - Annet Mol - Bloemen

Posted: Fri, 01 07 2011, 09:33
by Anne
Vanavond is er een bloemenavond. Annet doet haar waarnemingen aan de hand van de bloemen die u meebrengt (in een vaasje). Het is fijn als de bloemen 1 à 2 dagen in uw kamer hebben gestaan.