Karma en dharma

Acupunctuur, homeopathie, iriscopie, aromatherapie, yoga, e.d.

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Karma en dharma

Post by Anne »

Karma en dharma

Karma is een begrip uit het boeddhisme en het hindoeïsme. Het betekent de volledige gang van oorzaak en gevolg, waarbij oorzaak en gevolg elkaar ook weer steeds in de staart bijten, want ieder gevolg is weer een oorzaak voor weer een ander gevolg. We kunnen zo denken aan Noord-Ierland (Rooms-Katholieken versus Protestanten) en aan Israël en de Palestijnen: iedere daad roept een tegen-daad op en het eindigt nooit. Oorzaak en gevolg zijn verstrengeld in een eeuwige dans. Waar negatief karma bestaat (een negatieve kringloop van oorzaak en gevolg), bestaat ook positief karma: een kringloop van positieve oorzaak en gevolg. Liefde die met liefde wordt beantwoord, een goede daad die met een goede daad wordt beantwoord.

Later hebben ook de antroposofie en de theosofie het begrip karma omarmd. Zij leggen karma uit als de beheptheid die ieder mens heeft en waarvan we ons los mogen maken in dit leven. Die beheptheid komt vanuit een vorig leven, vanuit de geboortefamilie, of vanuit de geboortestreek of het geboorteland. Als die beheptheid komt vanuit een vorig leven, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan de verkrachte persoon die in dit leven de rol krijgt van verkrachter. De les die nu geleerd mag worden is om in het reine te komen. Want er is geen verschil tussen de verkrachter en de verkrachte, hoe moeilijk die les ook is. Maar het is wel erg belangrijk:

Toen jouw verkrachter net geboren was, twintig of dertig jaar geleden, had hij toen als wens om verkrachter te worden? Toen hij aan de borst lag droomde hij toen al van zijn eerste wandaad? Had hij direct vanaf het begin een diepgeworteld verlangen om later volledig te ontsporen? Nee, hij was liefdevol en vreugdevol en hij wilde er iets moois van maken. Dus wat is er met hem gebeurd in die twintig jaar of dertig jaar tussen zijn geboorte en jouw verkrachting? Wat heeft hij meegemaakt? En is jouw verkrachting niet net zo erg als de opeenstapeling van de ervaringen van deze man in zijn eerste twintig of dertig jaar? Kun je nu misschien proberen hem te vergeven? En misschien was je in een vorig leven zelf wel de verkrachter. Wat denk je dan? Boontje komt om zijn loontje? Nee, dat niet. Maar wel dat alle zielen waardevol zijn, en gelijkwaardig. Vergeving is een kadootje aan jezelf, je hoeft geen gif meer te pompen in je eigen systeem. Vergeven betekent dat je de ziel van de ander warm naar je toe haalt. En wanneer de karmische liefde is hersteld treedt ook karmische heelwording op: de dader ziet zijn wandaad op zielsniveau in en komt tot inkeer en herstel.

Tot vergeving komen is een lange weg: vergeving is het sluitstuk van een proces waarbij men terug moet keren naar het punt van het trauma en dit zal moeten verwerken. Pas als men het trauma verwerkt heeft kan men vergeven (zie ook Het pad naar heelwording). Vanuit karma kan een levensles ontstaan die de ziel heeft afgesproken met de aartsengelen. Karma leidt tot de noodzaak van karmische heelwording: de persoon heelt zichzelf maar ook de ander. Karma kan ook komen vanuit de geboortefamilie. Families worden ook geteisterd door karma: drank- en drugsgebruik, liefdeloosheid en gevoelloosheid, geweld en incest, etc. En dit karma zet zich door in de gehele familielijn: het incestslachtoffer wordt vaak incestpleger, en dit geldt ook voor geweld, drank, liefdeloosheid en gevoelloosheid. Daarnaast is er ook karma vanuit de geboortestreek of geboorteland: landen die historisch altijd met elkaar overhoop hebben gelegen en dat gewoon doorgeven aan hun kinderen. Streekkarma of landskarma eindigt meestal in burgeroorlog. Pas als alle oorlogen zijn gestreden is het karma uitgewerkt. En Europa had er twee wereldoorlogen voor nodig. Karma kan zich ook opbouwen als een vloek die wordt gelegd op een groep (bijvoorbeeld de Joden) of door langdurige onderdrukking (bijvoorbeeld de meerderheid van de Sjïieten in Irak die zijn onderdrukt door de minderheid van de Soennieten onder leiding van Saddam Hoessein).

Karma kan ook al ontstaan in de baarmoeder: de baby pikt in de buik van alles en nog wat op en als daar veel liefde bij zat dan heeft het opgroeiende kind daar baat bij in zijn leven, was er sprake van haat en geweld dan heeft het opgroeiende kind daar veel last van. Ook ervaringen uit vorige levens kunnen in het heden doordrukken: nachtmerries, geestelijke problemen en ook lichamelijke problemen kunnen hun oorsprong hebben in vorige levens. Via regressie kan men proberen deze last weg te nemen en de gezondheid (psychisch en lichamelijk) te herstellen.

Een belangrijk soort karma is dus het familiekarma. De belangrijkste taak van ieder kind is om het negatieve familiekarma te beëindigen. Daar zijn twee manieren voor. De eenvoudigste manier is om kinderloos te blijven, en in probleemgezinnen gebeurt het ook vaak dat de kinderen later kinderloos blijven. Dat is ook de meest abrupte en effectieve manier om famailiekarma te stoppen. De andere manier is om je karma aan te pakken. Dat betekent stoppen met drank, drugs, geweld, liefdeloosheid, incest, en ga zo maar door. En dat vraagt om spirituele groei en karmische heelwording. Familiekarma houdt niet in dat u het karma moet opheffen voor uw gehele familie: het is voldoende als u het karma opheft dat over u is gekomen. Alleen al door dat te doen doet u genoeg: u trekt een lichtspoor voor anderen die daar gebruik van kunnen maken als en wanneer ze daar zelf aan toe zijn. Bemoei u niet met hun spiritueel pad!

Dharma is eigenlijk de uitwerking van karmische heling. Wie kiest voor dharma die kiest er voor het pad op te gaan van sociale rechtvaardigheid, en te voldoen aan de eigen essentie oftewel het doel van zijn bestaan.

BRON: http://www.de-spirituele-hulplijn.nl
Post Reply