Het CO2-probleem en Olivijn (groene steen)

Korte notities, aanreikingen, nieuwtjes

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Het CO2-probleem en Olivijn (groene steen)

Post by Anne » Fri, 27 08 2010, 09:43

Ik heb al eens vermeld dat Olivijn een oplossing is voor het CO2-probleem
maar hieronder worden de toepassingen uitgelegd. Je hoort hier verder nooit iets over in de media als een oplossing voor het probleem. Ik vraag me af of het überhaupt in het rijtje 'oplossingen' voorkomt en bij de mensen die er mee bezig zijn is besproken.


CO2-vreter Olivijn duurzamer en goedkoper dan opslag


Utrecht, 12 December 2009 /EZPress/ - Toevoeging van fijngemalen Olivijn aan tuinaarde, potgrond, weg- en dakbedekking, is simpeler, duurzamer en op termijn ook goedkoper dan opslag van CO2 in de grond. Dit zegt Eddy Wijnker van Olivine Group. Zaterdagmiddag deelde hij duizend zakjes greenSand (groenkleurig Olivijngruis) uit aan de Nederlandse delegatie voor de klimaatconferentie in Kopenhagen. De delegatie met onder meer minister Jacqueline Cramer van VROM vertrok met een speciale Kopenhagen Express vanuit Utrecht naar de Deense hoofdstad. `Opname van een ton CO2 door fijngemalen Olivijn kost ons momenteel 65 euro,` rekent Wijnker voor. `Naarmate méér Olivijn wordt gebruikt voor de wegenbouw, dakbedekking en de tuin, gaat die prijs met sprongen omlaag.` Een mening die wordt gedeeld door Professor Olaf Schuiling van de Universiteit van Utrecht, die de CO2-reducerende werking van Olivijn als eerste heeft aangetoond en die al jaren pleit voor het grootschalig gebruik ervan.

Eddy Wijnker, die olivijn wil verbreiden door er een merkproduct (greenSand) van te maken, betwijfelt of het afvangen en in de bodem opslaan van CO2 op dit moment goedkoper is dan Olivijn. Een studie van DHV kwam eerder dit jaar uit op een kostenpost van 8 euro per ton CO2 voor het opslaan in lege aardgasvelden op zee. Volgens Wijnker zijn de kosten van de installatie niet meegenomen in die berekening. Hij schat de kosten van afvangen en opslaan op 70 à 100 euro per ton CO2. Volgens Wijnker is Olivijn ook duurzamer dan opslag in de bodem. `Kernafval lekt weg uit zoutkoepels. Waarom zou iets soortgelijks niet gebeuren met CO2,` aldus de Noord-Hollandse ondernemer.

Met de uitdelen van zakjes fijngemalen rotsblokken uit Noorwegen en Turkije wil Olivine Group het groenkleurige mineraal onder de aandacht brengen van politici, burgers en ondernemers. Met het uitstrooien van 640.800 ton Olivijn kan de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer met 0,8 Megaton gereduceerd worden. Dat is evenveel als de hoeveelheid CO2 die de overheid en Shell bij Barendrecht in de grond willen stoppen. Dit komt neer op het uitstrooien van 0.2 mm greenSand over een oppervlak van 1.068 km2 (eenderde van de provincie Zuid-Holland).

Olivine Group biedt olivijn aan als greenSand-producten waaronder zand, tuinaarde, potgrond, split, dakbedekking en tegels. Door het gebruik van deze producten kan iedereen op een eenvoudige manier bijdragen aan CO2-reductie en daarmee aan het voorkomen van klimaatverandering.

Wetenschappers beschouwen broeikasgassen als kooldioxide (CO2) als de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. Broeikasgassen komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, kolen) en vormen een band om de aarde die fungeert als filter. Broeikasgassen blijven ruim een eeuw in de atmosfeer hangen. Ze verwarmen de aarde door zonlicht door te laten en te voorkomen dat de daaruit voort komende warmte ontsnapt. Als gevolg van de industrialisatie en het toenemende gebruik van elektriciteit is de hoeveelheid CO2 in de lucht relatief en absoluut toegenomen. De komende jaren zet deze tendens door als gevolg van de emissies van opkomende industrielanden, met name van China, zo wordt vrij algemeen verwacht. Een alternatief voor CO2-opslag in de bodem, in de vorm van Olivijn, is dan geen overbodige luxe.

Post Reply