Electronisch Patienten Dossier

Korte notities, aanreikingen, nieuwtjes

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Electronisch Patienten Dossier

Post by Anne » Thu, 11 06 2009, 11:09

Artsen willen zelf niet in databank

Wantrouwen patiëntendossier
* Met één muisklik weet de dokter alles
* Voorzichtig begin met gegevens medicijngebruik
* Elektronisch dossier nog niet dit jaar
* Kans op misbruik gegevens patiënten levensgroot

Veel artsen voelen er weinig voor hun eigen medische gegevens via het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te delen met andere hulpverleners.

Een meerderheid van de artsen heeft als patiënt het ’bezwaarformulier EPD’ ingevuld of overweegt dit alsnog te doen. Zij willen niet dat hun eigen medische gegevens worden gedeeld met andere artsen. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerde enquête die is uitgevoerd door het tijdschrift Medisch Contact.

Bijna een derde van de 800 artsen die meededen aan de steekproef, heeft het bezwaarformulier ingevuld waarmee mensen kunnen aangeven dat ze niet willen dat hun medische gegevens worden opgenomen in het landelijk EPD.

Een kwart van de artsen overweegt alsnog bezwaar te maken. En nog eens 7 procent zou dit hebben gedaan als bezwaar maken eenvoudiger was.

Tot half maart 2009 hebben bijna een half miljoen burgers het bezwaarformulier verzonden. Onder de artsen is het percentage bezwaarden aanzienlijk hoger dan onder de ’gewone’ burgers.

Van de artsen die bezwaar hebben aangetekend of overwegen dat alsnog te doen, is niet iedereen principieel tegenstander van invoering van het Elektronisch Patiëntendossier. Van de deelnemers aan de steekproef is iets minder dan de helft in principe vóór invoering van een landelijk EPD, 20 procent blijft neutraal.

Veel artsen geven echter aan vanwege hun kijk achter de schermen geen vertrouwen te hebben in de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem, zoals dat nu vorm krijgt.

Zo meldt één ondervraagde arts: „Omdat ik deelneem aan het opzetten van het EPD in mijn eigen ziekenhuis ken ik precies de zwakke plekken en daar zijn er veel van.”

Een huisarts is ervan overtuigd dat de data op een gegeven moment zullen worden gehackt. En een praktisch denkende arts vraagt zich af: „En wie gaat alles invoeren? Door onvolledig en onjuist ingevulde EPD’s ontstaan meer fouten dan ermee kunnen worden voorkomen.”

Minister Klink (volksgezondheid) heeft steeds benadrukt dat het elektronische dossier ertoe kan bijdragen dat ernstige fouten juist worden vermeden. Alleen al een elektronisch medicatiedossier zou helpen helpen om 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames en 1200 doden per jaar te voorkomen.

Post Reply