NCRV geen kwakzalver

Korte notities, aanreikingen, nieuwtjes

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

NCRV geen kwakzalver

Post by Anne » Tue, 09 12 2008, 11:52

NCRV geen kwakzalver.


Vereniging tegen Kwakzalverij ongelijk: NCRV geen kwakzalver volgens Raad van Journalistiek
Ze waren zo uitgesproken en zelfverzekerd, de bestuursleden van de VtdK. Uitgedokterd?! was vreselijk. Misleiding, valse hoop...De Kackadorisprijs voor de NCRV. De Raad voor de Journalistiek gaf deze club van rechtlijners ongelijk! Sinds woensdag 26 november 2008 staat vast: “Uitgedokterd?! niet eenzijdig noch misleidend over alternatieve geneeswijzen”


De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht, die was ingediend door de Vereniging tegen de Kwakzalverij inzake het NCRV-programma Uitgedokterd?!, ongegrond verklaard.

De Raad voor de Journalistiek oordeelt dat de NCRV de kijkers niet eenzijdig heeft bericht en dat er geen sprake is van misleiding, zoals door de Vereniging tegen de Kwakzalverij bij voortduring en luidruchtig werd betoogd.
De Raad komt tot het ondubbelzinnige oordeel “dat verweerder geen grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is”.

De NCRV heeft de tv-serie Uitgedokterd?! eerder dit jaar uitgezonden op Nederland 2. In zes afleveringen zijn patiënten gevolgd die buiten de gangbare paden van de geneeskunde op zoek gingen naar alternatieve of experimentele geneeswijzen.
De verhalen werden beknopt becommentarieerd door prof. dr. Jan Keppel Hesselink, voorzitter van de Stichting IOCOB. Deze stichting geeft informatie over en doet onderzoek naar alternatieve geneeswijzen. De reeks werd afgesloten met een tv-debat tussen voor- en tegenstanders van niet-reguliere geneeskunde, waarbij bestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij aanwezig waren.

In oktober 2008 weigerde de NCRV de Mr. Kackadorisprijs die jaarlijks door de Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt uitgereikt.

Bron: Persbericht NCRV
Journalisten van Nederland: Nuanceer de VtdK!

Eindelijk een groep specialistische kenners van de media die de Vereniging tegen de kwakzalverij geen gelijk geeft. Dit oordeel van de Raad voor de journalistiek moet voor de hele journalistieke professie in ons vaderland een duidelijk signaal zijn om bij elke openbare uiting of oprisping van die club ook IOCOB om commentaar te vragen zodat de berichtgeving van de VtdK van haar notoire onjuistheden wordt gezuiverd. Want het is te gek voor woorden dat alles wat vanuit die Vereniging in de publiciteit wordt gebracht, meteen in de media serieus wordt genomen en breed uitgemeten wordt.

Onze stichting is steeds bereid om de openbare uitingen van de VtdK in een zodanig kader te plaatsen, dat patienten en artsen er werkelijk wat aan hebben, waardoor de mogelijkheid ontstaat om het beste uit de reguliere en complementaire sector met elkaar te combineren, en dit met geen ander doel dan om patienten zo optimaal mogelijk te helpen.
En de Vereniging tegen de Kwakzalverij?

Op hun site thans nog geen woord van deze voordien zo breedsprakig opgetuigde kwestie, alleen wel het bizarre artikel van Frits van Dam dat gisteren (dinsdag 25 November) in de Telegraaf gepubliceerd werd onder de titel 'Zelfreinigend Vermogen'. We zien het: het Zelfreinigende Vermogen van de VtdK is nihil, maar dat wisten we al...
Berichtgeving in de kranten..

Nu zijn we benieuwd: het nieuws dat de VtdK de Raad voor de Journalistiek inschakelde om die volgens haar vreselijke uitzendingencyclus Uitgedokterd?! te bestraffen kwam destijds prominent in alle kranten. Komt de recente uitspraak dat de VtdK ongelijk had en dat aan de NCRV dientengevolge de Kackadorisprijs ten onrechte werd toegekend nu ook morgen uitgebreid in alle kranten...we zijn benieuwd.
Berichtgeving van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Op de site van de Vereniging tegen de Kwakzalverij dus alleen het armzalige wapengekletter van emeritus-professor Frits van Dam over het Zelfreinigende Vermogen van de reguliere geneeskunde, maar geen woord over het oordeel van de Raad voor de Journalistiek. En dat is opmerkelijk omdat dit de eerste keer dat hun ontluisterende Kackadorisvoorstelling getoetst wordt door een maatschappelijk belangrijk orgaan. Die voorstelling is nu dus afgebrand. En nu kijken of het Zelfreinigende Vermogen ook bestaat binnen de Vereniging tegen de Kwakzalverij! En of de Vereniging de kwakzalverij binnen de eigen gelederen eindelijk schoon schip gaat maken!


Het puberale gedrag van de Vereniging tegen de Kwakzalverij inzake de Kackadoris prijs was overigens wel erg voorspelbaar.

Bron: Stichting IOCOB (info@iocob.nl)

Post Reply