In memorian Ali Koenderman 1930-2012

Berichten en commentaar over de vereniging en bijeenkomsten.

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

In memorian Ali Koenderman 1930-2012

Post by Anne » Sun, 23 09 2012, 10:45

Image

ALI KOENDERMAN

1930 - 2012Op 5 september ging ik naar het bejaardentehuis waar Ali woonde
om haar op de hoogte te brengen dat de vereniging Harmonia,
waar zij erelid van was en te vertellen dat we actief verder konden
gaan met de verenigingsavonden.
Ali was gewoonlijk beneden te vinden in de recreatiezaal te midden
van de andere bewoners en druk in gesprek. Maar deze keer was ze
niet aanwezig en liep ik naar het buffet en vroeg aan de dames of
ze wisten waar Ali was omdat ik haar niet zag en dus misschien al
naar haar kamer was.
Tot mijn schrik hoorde ik dat Ali de week ervoor was overleden en
dat de begrafenis ook al had plaatsgevonden.
Omdat ik hier geen bericht over heb gekregen van de familie van Ali
heb ik ook niemand dit bericht kunnen doorgeven.

Vele jaren heeft Ali in het bestuur van Harmonia gezeten en ook thuis
ontving zij jaren lang, samen met haar man Jaap, groepjes leden om
samen ervaringen uit te wisselen op paranormaal en spiritueel gebied.
Dat waren heel fijne avonden met een lach en een traan waar we van
elkaar leerden op verschillende niveaus.

De laatste jaren werd het voor haar te zwaar om de verenigingsavonden
te bezoeken. Hoewel ze het plan had om onze laatste ledenavond van
25 juni 2012 mee te maken, omdat niet zeker was of de vereniging nog
actief zou zijn met verenigingsavonden, kon ze dit niet realiseren.

Op 11 september j.l. hebben de aanwezige leden van de vereniging
afscheid genomen van Ali Koenderman.

Ali, bedankt voor alles wat je, samen met Jaap, voor de vereniging en
haar leden hebt betekend. Je blijft in onze her-innering aanwezig.Image

Post Reply