Gevaren van het cultiveren van helderziendheid

Berichten en commentaar over de vereniging en bijeenkomsten.

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Gevaren van het cultiveren van helderziendheid

Post by Anne » Thu, 08 11 2012, 23:09

Gevaren van het cultiveren van helderziendheid

Gisteren heb ik in de tuin genoten van het warme zomerweer.
In een oud nummer van Happinez, het tijdschrift waar mijn vriendin dol op is, las ik een artikel over een school in Engeland waar mediums worden opgeleid: het Arthur Finley College. Dat bracht me op het idee om vandaag een blogbericht te schrijven over het ontwikkelen van helderziendheid.

Lang geleden beschikten de meeste mensen over een vorm van onbewuste helderziendheid. Ze konden bepaalde aspecten van de etherwereld en de astrale wereld waarnemen. Veel dieren kunnen dat nog steeds. Onze onlangs overleden kat kon bijvoorbeeld in de kamer heel gebiologeerd kijken naar iets levends wat wij niet konden zien.

Naarmate de involutie van de mens vorderde, verbond deze zich sterker met de stoffelijke, zintuiglijk waarneembare wereld, waardoor het vermogen tot buitenzintuiglijk waarnemen grotendeels verdween. Het dieptepunt van stoffelijkheid is nu bereikt, en in de komende eeuwen zal de mensheid weer gevoeliger worden voor de etherische en astrale gebieden. Op een min of meer natuurlijke manier komt in de mensheid heel geleidelijk een vorm van bewuste helderzienheid tot ontwikkeling ontwikkeling.

Het is mogelijk om via bepaalde oefeningen en trainingen helderziendheid versneld te ontwikkelen. Ontwikkeling van de intuïtie vind ik prima, maar aan het cultiveren van helderziendheid en diverse andere paranormale vermogens kleven naar mijn idee nogal wat gevaren omdat de etherische en astrale gebieden van onze aarde veel sterker vervuild zijn dan het stoffelijke gebied. Omraam Mikhaël Aïvanhov (een leerling van Peter Deunov) schrijft daarover in zijn boek ‘De mysteriën van Yesod’ het volgende:

Stel je voor dat je erin geslaagd bent helderziendheid te ontwikkelen alvorens in jezelf liefde, geduld, goedheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en zelfbeheersing te hebben ontwikkeld, dan weet je warempel niet wat je te wachten staat. Wanneer je de verborgen ondeugden en misdaden zou zien en ook de wezens die je vrienden vergezellen, allerlei monsters, wangedrochten, enzovoort … je zou dag en nacht huilen van ontzetting ende Heer smeken je van je helderziendheid te verlossen. Je zult moeten toegeven dat je je voordien veel lekkerder voelde en dat dit duizend maal beter was, zelfs al leefde je in illusies.

Als je daarentegen veel zwakheden in jezelf hebt overwonnen, als je voorbereid en gezuiverd bent, als je jezelf kunt beheersen en veel liefde voelt voor de mensen, dan zul je deze verschrikkingen niet meer zien, dan zul je dingen zien die met je wezen overeen stemmen, je zult de toekomst van de mensen zien en het geluk dat hun te wachten staat. En zelfs al bemerk je iets dat niet goed is, dan zul je dankzij je liefde, je moed en je zelfbeheersing niet beangstigd of ontmoedigd zijn, maar je zult hen steunen met je gedachten.

Helderziendheid wordt dus aan iedereen gegeven naar gelang van zijn evolutiestadium. Diegenen die nog in de lagere bewustzijnstoestanden vertoeven, zien slechts de negatieve zijde van de dingen en lijden daaronder. Zij die echter zeer ontwikkeld, zuiver en verlicht zijn, zien allerlei wonderlijke dingen en als zij van tijd tot tijd eens terug willen afdalen om te bestuderen wat er zich in de onderwereld zoal afspeelt, in de onderwereld van anderen, dan zijn zij daartoe in staat.

Helderzienden kunnen niet alles zien. Ook hier zijn graden die in verband staan met de graad van zuiverheid die men bezit. Hoe meer men zich zuivert, hoe meer men de hemelse sferen ontdekt. Maar diegene die helderziende wordt zonder zich gezuiverd te hebben, ziet slechts een massa krioelende dieren, monsters die elkaar verslinden en wilde dieren die elkaar verscheuren. Vandaar dat het niet wenselijk is helderziend te worden als men niet zuiver is en zichzelf niet kan beheersen. Weest niet te gehaast om helderziend te worden, want dan loop je het verdriet tegemoet en kan er een sterke weerzin ontstaan om nog tussen de mensen te leven.

http://arendlandman.wordpress.com

Post Reply