Wat is spiritisme?

Berichten en commentaar over de vereniging en bijeenkomsten.

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Wat is spiritisme?

Post by Anne » Sat, 01 12 2007, 23:16

Wat is spiritisme?

Tekst uit: Mediumschap (Inzicht in een andere wereld) Gaya Muir

Spiritisme wordt vaak ten onrecht verward met occultisme en hekserij.
Spiritisme is uitsluitend liefde, kennis en geloof in God.
Occult betekent "plaatshebbend in het verborgene" en "geheim".
Hekserij heeft te maken met magie.
Het bovennatuurlijke is dat wat deel uitmaakt van een orde van dingen die boven of buiten de natuur ligt.

De religie van het spiritisme staat open voor alle religies.
Daarom hebben wij werkelijk vrijheid van denken.

Een onstoffelijk wezen zoekt alleen contact wanneer de omstandigheden op het geestelijk niveau aan beide zijden van de sluier aanvaardbaar zijn, en wanneer er een duidelijk verlangen of behoefte is. Het heeft niets te maken met rijkdom en/of de aanwezigheid van goede vrienden in het hogere gebied.

We leven op deze aarde omdat we een groeiproces moeten doormaken, of dat nu is op het gebied van gevoeligheid, intellect of spiritueel niveau. Onze komst is niet een kwestie van toeval, maar van begrip, van zoeken en van streven naar specifieke kennis en zorg. Huidskleur en familiekapitaal zijn voor onze ontwikkeling niet belangrijk, maar de voortschreidende groei vanaf de babytijd, samen met de gekozen ouders.

Als de ziel die ouders niet kan bereiken door het normale proces van verwekking, zoekt ze hen door middel van adoptie. Wanneer het niet mogelijk is een kind te verwekken, zorgen de natuurwetten van het leven dus voor een andere weg naar liefde en vervulling.

In deze wereld is het door de natuurwet van de liefde mogelijk dat mensen die in tijd en ruimte van elkaar gescheiden zijn, geen gescheidenheid ervaren wanneer ze op spiritueel niveau contact zoeken. In Stansted Hall vertelde een vrouw, vergezeld door haar moeder die op Vancouver Island woont, dat ze vaak contact zoekt met haar moeder, die haar vervolgens opbelt om te zeggen dat ze haar in haar armen voelde. Deze vrouwen leven in deze wereld, maar op een zo grote afstand van elkaar dat er een tijdverschil van elf uur is, en dat ze vijftien uur zouden moeten vliegen om elkaar te zien. Maar door de natuurwet van de liefde weten ze dat ze in hun geest niet van elkaar gescheiden zijn. Door met hun spirituele lichaam contact te zoeken kunnen ze elkaar voelen.

We maken allemaal deel uit van het Goddelijke (geestelijk behoren we tot God) en daar wordt de verbinding gelegd. Van nature zoeken we de goddelijke trillingen van de waarheid op, die de enige wetten van God zijn.

.

Post Reply