Wat betekent spiritualiteit?

Berichten en commentaar over de vereniging en bijeenkomsten.

Moderators: Anne, renhoek

Post Reply
User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Wat betekent spiritualiteit?

Post by Anne » Tue, 17 07 2007, 16:43

Harmonia-Schiedam is een spirituele vereniging.

Wat spiritualiteit is, wordt schitterend verwoord in deze tekst:

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast,
en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.
Sta met goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg de waarheid rustig en duidelijk;
en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt,
zou je ijdel en verbitterd kunnen worden;
want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.
Blijf belangstelling houden voor je eigen werk hoe nederig dat ook moge zijn;
het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.
Betracht de voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd,
vele mensen streven hoge idealen na;
en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid.
Maar wees evenmin cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.
Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.
Leg jezelf een gezonde discipline op maar wees daarbij lief voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren;
je hebt het recht hier te zijn.
En ook al is het je wel of niet duidelijk,
toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn,
en wat je werk en aspiratie ook mogen zijn,
houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen
is dit toch nog steeds een prachtige wereld.
Wees voorzichtig.
Streef naar geluk.

BRON: 1. (Tekst gevonden in de oude Sint Pauluskerk te Baltimore, gedateerd 1692)
BRON: 2. dit gedicht, desiderata, is van Max Ehrmann en werd geschreven ergens in de jaren 1920
Welke het is weet ik niet zeker.


NB.
De term spiritualiteit hoeft niet noodzakelijkerwijs
verbonden te zijn met een religie of religieuze praktijk.
Spiritualiteit betekent: "Iedere actie (fysiek, emotioneel, mentaal)
welke een mens verder brengt in de geestelijke evolutie.

User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Re: Wat betekent spiritualiteit?

Post by Anne » Thu, 25 02 2010, 11:03

Ik las een mooie definitie voor het woord 'spiritualiteit
en die luidt als volgt:

Spiritualiteit is de binnenkant der dingen.
Alles heeft een spirituele binnenkant, het is
de diepgang in alles wat we doen - de zingeving.
Paul de Blot


.

User avatar
Anne
Posts: 562
Joined: Wed, 11 07 2007, 18:53

Re: Wat betekent spiritualiteit?

Post by Anne » Tue, 01 11 2011, 16:36

Onder de oppervlakte kijken van alle fenomenen - personen, dieren, planten en alle situaties - tot het onderliggende/bovenliggende, omliggende en alle verbindende etherisch web van alomtegenwoordig, alziende, alhorende, alproevende, alruikende, alrakende spirituele.
En je dan, terwijl je zo diep/ver in de werkelijkheid kijkt, verbazen over de constante en continue scheppende kracht van je eigen persoonlijke universum en je zo gelukkig en licht voelen dat je besluit om jezelf constant te herinneren aan die onuitsprekelijke aanwezigheid, niet omwille van die aanwezigheid, maar omwille van jezelf.
En op die manier draag je dat bewustzijn liefdevol mee bij alles wat je doet, altijd, wat er ook gebeurt.
Dat is spiritualiteit
Barefoot Doctor

Post Reply