SPIRITUELE VERENIGING “HARMONIA SCHIEDAM”

 

 

 

 HARMONIA is opgericht in 1952 als zelfstandige spiritistische vereniging met Koninklijke goedkeuring. Voorheen onze vereniging een afdeling van het landelijke HARMONIA.

 

In 1995 hebben wij nieuwe statuten aangenomen en zijn een spirituele vereniging geworden als ‘’HARMONIA-SCHIEDAM’’.

 

De doelstelling van de vereniging is toen als volgt vastgelegd.

 

De vereniging heeft ten doel:

 

1.                  Het aanreiken van de grondbeginselen en de kennis van paranormale verschijnselen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.

2.                  De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

A:  Het houden van openbare en besloten bijeenkomsten.

B:  Het geven van cursussen.

 

 

Leden.

 

  1. Leden van de vereniging kunnen zijn een ieder die zestien jaar of ouder is met dien verstande dat minderjarigen slechts lid kunnen worden met schriftelijke toestemming van ouder/verzorgers.